BNU

Wind Bracing Connector

Vindkrydsbeslagene anvendes ved tilslutning mellem trækbånd/spær/krydsfinerskot ved tagfoden og mellem trækbånd/spær/kiplægte i kippen i vindafstivningssystem U25 og U40. For valg af system samt beskrivelse og detaljer henvises til Simpson Strong-Ties vindafstivningskatalog*. Beslagene anvendes altid med trækbånd placeret på undersiden af spærhoved, hvorved vindafstivningen ikke kommer i berøring med undertaget.

Bemærk: beslagene fremstilles i højre- og venstreudgaver og sælges sætvis (én højre og én venstre).

* Anvendelsen af båndsystem B25 = U25 og B40 = U40 er desuden beskrevet i detaljer i håndbogen “TRÆ58, Træspær 2, Valg, opstilling og afstivning”. 
Håndbogen angiver komplette løsninger for bygninger med bredde op til 10 m og længde op til 32 m.

Features

  • Service class 2

Features

Declarations of Performance : 
Technical approvals : ETA-10/0440