Technical Data - Foot column PDKB

PDKB

Technical Data

Product Dimensions

Product Dimensions - PDKB - Foot column PDKB
product.image_with_dim.alt - PDKB - Foot column PDKB
References Product Dimensions [mm] Top plate holes Bottom plate holes
A B C D E F G t1 t2 Ø5 Ø9 Ø11 Porteur
PDKB48/40G 48 40 88.5 90 90 169-234 16 4 5 4 4 - 4
PDKB48/40G-R 48 40 88.5 90 90 169-234 16 4 5 4 4 - 4
PDKB98/60G 98 60 88.5 90 90 169-234 16 4 5 - 4 2 4
PDKB98/60G-R 98 60 88.5 90 90 169-234 16 4 5 - 4 2 4